Ala Janosz

Ala Janosz


Tracks: 11, total time: 39:15, year: 2002, genre: Rock

1.3:21    Zmień Siebie
2.3:01    Zbudziłam Się
3.3:42    Którędy Muszę Iść
4.4:05    Boisz Się
5.4:01    Najpiękniejsze Na Ziemi
6.3:20    Malutkie
7.3:39    Oddycham
8.3:42    Scenariusz
9.2:40    Lepiej Wierzyć
10.4:14    Pani-Ka
11.3:26    Matka Natalya Od Aniołów


Category: soundtrack - Discid: 8309310b


GnuDB is non-commercial and depends on donations.


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!