Ac Eraill

Ac Eraill


Tracks: 19, total time: 72:09, year: 2015, genre: Pop

1.4:00  Tua'r Gorllewin
2.3:46  Hen Ŵr o'r Coed
3.3:17  Catraeth
4.3:36  Marwnad yr Ehedydd
5.4:00  Baban Bach Clyd
6.5:14  Cwm Nant Gwrtheyrn
7.6:05  Nia Ben Aur
8.3:12  Beca
9.4:41  Aderyn Bach
10.7:07  Dilyniant o Ganeuon y Môr
11.3:28  Dyn Dall
12.2:35  Llais y Fro
13.2:33  Te Deg
14.4:03  Glannau'r Lli
15.2:01  Gwin
16.3:33  Cenwch i'm Gân
17.2:52  Mae'r Werin yn Fyw
18.3:27  Gwely, Bwrdd a Beibl
19.2:44  Ffa La La


Discid: rock / 3710e713


GnuDB is non-commercial and depends on donations.


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!