ABBA

Stikkan Anderson väljer Polars Pärlor: Agnetha, Björn, Benny, Annifrid på svenska


Tracks: 18, total time: 60:05, year: 1994, genre: Pop

YEAR: 1994

1.2:48    Waterloo
2.3:32    Björn & Benny / Att finnas till
3.3:42    Agnetha Fältskog / En sång och en saga
4.3:00    Honey Honey
5.3:53    Annifrid Lyngstad / Ska man skratta eller gråta
6.3:53    Björn & Benny / Tänk om Jorden vore ung
7.3:22    Agnetha Fältskog / S.O.S.
8.4:15    Frida / Fernando
9.2:33    Agnetha, Björn, Benny, Annifrid / Åh, vilka tider
10.3:40    Frida / Som en sparv
11.3:50    Agnetha Fältskog / En sång om sorg och glädje
12.3:07    Björn & Benny / En karusell
13.3:28    Agnetha Fältskog / Dröm är dröm, och saga saga
14.2:54    Annifrid Lyngstad / Man vill ju leva lite dessemellan
15.3:22    Björn & Benny / Hej gamle man
16.3:10    Agnetha, Björn, Benny, Annifrid / Ring Ring
17.3:01    Agnetha Fältskog / Så glad som dina ögon
18.2:41    Frida / Vill du låna en man


Category: misc - Discid: ea0e1312


GnuDB is non-commercial and depends on donations.


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!