Elinor Bennett

Telynau a Chân - Folk Songs & Harps


Tracks: 24, total time: 62:56, year: , genre: Celtic

ID3G: 88

1.3:21Clychau Aberdyfi
2.2:25Ar Lan y Môr
3.1:54Paid â Deud
4.1:28Merch y Melinydd
5.1:17Meillionen
6.5:18Morfa Rhuddlan
7.2:52Syr Harri Ddu
8.2:18Codiad yr Ehedydd
9.3:43Ar Hyd y Nos
10.2:39Gwyr Harlech
11.4:36Dafydd y Garreg Wen
12.1:00Y Bore Glas
13.2:23Gwcw Fach
14.1:02Ei Di'r Deryn Du?
15.2:42Y Deryn Pur
16.3:44Cainc Dafydd Broffwyd
17.3:08Anhawdd Ymadael
18.2:40Pant Corlan yr Wyn
19.2:01Hen Benillion
20.3:06Mardwnad Siôn Eos
21.2:59Bugeilio'r Gwenith Gwyn
22.2:07Huna Blentyn
23.2:16Y Gwydd
24.2:04Migldi Magldi


Discid: folk / 300ebe18


GnuDB is non-commercial and depends on donations.


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!