Antonín Dvoøák, Josef Suk

Píseò lásky


Tracks: 17, total time: 64:46, year: 1994, genre: Classical

YEAR: 1994

1.6:16    Josef Suk - Píseò lásky
2.4:43    Antonín Dvorak - Slovanský tanec op. 72
3.3:01    Josef Suk - Vesnická serenáda
4.1:13    Josef Suk - Lístek do památniku
5.4:10    Antonín Dvorak - Larghetto
6.3:22    Josef Suk - Bagatelle
7.4:52    Antonín Dvorak - Klid
8.4:49    Josef Suk - Z pohádky Radúz a Mahulena
9.3:08    Antonín Dvorak - Humoreska
10.2:12    Antonín Dvorak - Kdyz mne stará matka
11.6:04    Antonín Dvorak - Nocturno
12.2:14    Otilie Dvoraková-Suková - Ukolébavka
13.2:15    Josef Suk - Melodie
14.3:15    Antonín Dvorak - Cavatina
15.6:35    Antonín Dvorak - Elegia
16.2:13    Antonín Dvorak - Romanza
17.4:28    Antonín Suk - Veèerní nálada


Category: classical - Discid: f50f2c11


GnuDB is non-commercial and depends on donations.


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!